Пуско-налагоджувальні роботи

Пусконалагоджувальними роботами є комплекс робіт, який включає в себе перевірку, настройку та випробовування електрообладнання з метою забезпечення електричних параметрів і режимів, заданих проектом. Метою проведення пусконалагоджувальних робіт є безаварійний та безпечний запуск системи і введення її в експлуатацію.

Складність пусконалагоджувальних робіт обумовлюється в першу чергу непередбачуваними проблемами, які виникають перед персоналом, вирішення яких вимагає, як значних інтелектуальних витрат і злагодженості дій, миттєвого прийняття оптимальних рішень, так і досвіду у проведенні пусконалагоджувальних операцій.

В штаті компанії працюють інженери, які мають досвід введення в експлуатацію об’єктів радіаційного контролю, на яких були встановлені системи радіаційного контролю різноманітних виробників і типів.

Пусконалагоджувальні роботи мають такі підрозділи:

·   підготовчі роботи;

·   безпосередньо пусконалагоджувальні роботи;

Підготовчі роботи включають в себе:

·   розгляд та аналіз проектної документації, технічної документації на обладнання, прилади та пристрої;

·   розробка експлуатаційно-технічної і пускової документації (технологічний регламент, ПЛАС, пускова інструкція, інструкції по робочим місцях, технологічні інструкції);

·   індивідуальні випробовування змонтованого обладнання, підписання акту робочої комісії і перехід безпосередньо до пусконалагоджувальних робіт.

Безпосередньо пусконалагоджувальні роботи (комплексне опробування електрообладнання за затвердженими програмами):

·  забезпечення взаємних зв’язків, регулювання і настройка характеристик та параметрів окремих пристроїв і функціонуючих груп електроустановок з метою забезпечення на ній заданих режимів роботи;

·   опробування електроустановки по повній схемі на «холостому ході» і під навантаженням у всіх режимах для підготовки до комплексного опробування технологічного обладнання.

Завершальний етап пусконалагоджувальних робіт – оформлення виконавчої і робочої документації, протоколів та технічних звітів, складання технічних інструкцій по експлуатації електрообладнання і систем, навчання експлуатаційного персоналу.

Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими після підписання акту приймання виконаних робіт. 

Ремонт і обслуговування стаціонарних і мобільних систем