Системи радіаційного контролю

Стаціонарні системи радіаційного контролю розробляються для запобігання незаконного обороту і несанкціонованого переміщення радіоактивних та ядерних матеріалів, і застосовуються для вирішення наступних завдань:

·   запобігання незаконного обороту і несанкціонованого переміщення радіоактивних та ядерних матеріалів;

·   радіаційний моніторинг державних кордонів, пунктів пропуску в аеропортах;

·   безперервний моніторинг радіаційної обстав ноки в межах периметра заданих територій (від локальних об’єктів до регіонів);

·   забезпечення радіаційної безпеки при проведенні масових заходів (самітів, національних свят, спортивних подій і т.д.);

·   радіаційно-екологічний моніторинг навколишнього середовища;

·   ліквідація наслідків ядерних аварій.

Одним з видів забезпечення радіаційної безпеки є мобільні системи радіаційного контролю. Дані системи застосовуються для оснащення мобільних засобів радіаційної розвідки (автомобіль, вертоліт, катер), а також для організації радіаційного контролю при розміщенні на портових кранах, елементах конструкцій транспортерів і т.д.

Функції мобільних систем радіаційної розвідки:

·   виявлення і локалізація радіоактивних джерел і забруднень;

·   картографування кордонів забруднених територій;

·   визначення характеристик радіоактивних забруднень;

·   відбір проб і експрес-аналіз проб ґрунту, води та повітря;

·   проведення перевірки приладів з виїздом на об’єкти.

Портативні дозиметри та спектрометри – це малогабаритні пристрої, які забезпечують оперативний вимір всіх основних величин, які характеризують радіаційну обстановку, і проведення робіт з пошуку джерел всіх основних видів іонізуючих випромінювань.

Портативні дозиметри основані на принципі дії Гейгера-Мюллера, чутливий датчик, якого реєструє всі радіоактивні частинки, що проходять через нього. В результаті, в числовому вираженні, на спеціальному рідкокристалічному моніторі видний рівень радіації на певній ділянці, навколишньому просторі або від конкретного предмету. Одиниця вимірювання в таких дозиметрах може бути, як класичною, а саме мікрорентген на годину [мкР/год], так і мікрозіверт на годину [мкЗв/год] яка має відповідну поправку на вплив радіації на тканини та внутрішні органи людини. Той чи інший принцип обчислення визначається за вибором спеціаліста, що проводить вимір.

В тому випадку якщо при проведенні виміру рівень іонізуючого випромінювання перевищить допустимий поріг, пристрій просигналізує про це за допомогою відповідних звукових сигналів, які будуть відрізнятися в залежності від рівня радіації. В деяких моделях існує і світлова сигналізація. Поріг рівня радіоактивного випромінювання можна встановити самостійно в залежності від застосування професійного дозиметра. Однак слід пам’ятати, що небезпечні рівні радіації не варто ігнорувати при програмуванні пристрою.

Портативні спектрометри дозволяють :

·   здійснювати пошук, виявлення, локалізацію джерел гамма і нейтронного випромінювання, а також альфа/бета-випромінювання при наявності детекторів відповідного типу;

·   швидко і точно вимірювати рівні потужності дози гамма-випромінювання та інтенсивності нейтронного випромінювання;

·   з високою точністю вимірювати щільність потоків альфа/бета-частинок із забруднених поверхонь.